Αρχιμανδρίτου Μαρία
Αρχιμανδρίτου Μαρία
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
archim@law.auth.gr
+30 2310 996424
Website

Ζαχαριάδης Aθανάσιος
Ζαχαριάδης Aθανάσιος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
zachar@the.forthnet.gr
+30 2310 991326
Website

Καϊάφα-Γκμπάντι Mαρία
Καϊάφα-Γκμπάντι Mαρία
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
kaiafagb@law.auth.gr
+30 2310 996497
Website

Καλφέλης Γρηγόρης
Καλφέλης Γρηγόρης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
kalfelis@law.auth.gr
+30 2310 996487
Website

Μαργαρίτης Λάμπρος
Μαργαρίτης Λάμπρος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
lmargaritis@law.auth.gr
+30 2310 996493
Website

Μπιτζιλέκης Νικόλαος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
nbitzile@law.auth.gr
+30 2310 996476
Website

Νούσκαλης Γεώργιος
Νούσκαλης Γεώργιος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
gnouskal@law.auth.gr
+30 2310 996642
Website

Παπαδαμάκης Αδάμ
Παπαδαμάκης Αδάμ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
adammailp@yahoo.gr
+30 2310 996475
Website

Παπακυριάκου Θεόδωρος
Παπακυριάκου Θεόδωρος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
theodore@law.auth.gr
+30 2310 991394
Website

Πιτσελά Αγγελική
Πιτσελά Αγγελική
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
pitsela@law.auth.gr
+30 2310 996472


Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελισάβετ
Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελισάβετ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
kastan@law.auth.gr
+30 2310 996496
Website

Χατζηκώστας Κωνσταντίνος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
konstantinoscha@law.auth.gr
+30 2310 996491
Ιστοσελίδα