Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

 

Α/Α

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1

Α΄

Ποινικό Δίκαιο Ι

Τρίτη

17:00 20:00

θα ξεκινήσει εξ αποστάσεως

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

Θ. Παπακυριάκου

Γ. Νούσκαλης

2

Α΄

Ποινική Δικονομία Ι

Τετάρτη

17:00 20:00

θα ξεκινήσει εξ αποστάσεως

 Α. Παπαδαμάκης

Γ. Καλφέλης

Α. Ζαχαριάδης

3

Α΄

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι – Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο Ι

Δευτέρα

17:00 20:00

θα ξεκινήσει εξ αποστάσεως

Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Ν. Μπιτζιλέκης

Κ. Χατζηκώστας

4

Α΄

Εγκληματολογία - Σωφρονιστική Ι

Πέμπτη   

17:00 20:00

θα ξεκινήσει εξ αποστάσεως

Μ. Αρχιμανδρίτου

 

Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

Α/Α

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1

Β΄

Ποινικό Δίκαιο ΙΙ

Τρίτη

17:00 20:00

εξ αποστάσεως

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

Θ. Παπακυριάκου

Γ. Νούσκαλης

2

Β΄

Ποινική Δικονομία ΙΙ

Τετάρτη

17:00 20:00

εξ αποστάσεως

Λ. Μαργαρίτης

Α. Ζαχαριάδης

3

Β΄

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι – Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο ΙΙ

Δευτέρα

17:00 20:00

εξ αποστάσεως

Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Ν. Μπιτζιλέκης

Κ. Χατζηκώστας

4

Β΄

Εγκληματολογία - Σωφρονιστική ΙΙ

Πέμπτη   

17:00 20:00

εξ αποστάσεως

Μ. Αρχιμανδρίτου