Ανακοίνωση αναφορικά με το θέμα των νέων κωδίκων για τις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ

10/07/2019

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ, θα διεξαχθούν με βάση τους νέους κώδικες (ΠΚ και ΚΠοινΔ) που τέθηκαν σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2019.