Ανακοίνωση για την καταβολή τελών φοίτησης Γ εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021

05/01/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΟΥ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΣΤΟ ΠΜΣ «ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

 

Ανακοινώνεται ότι η καταβολή των τελών φοίτησης του Γ΄ εξαμήνου του ακ. έτους 2020-2021 για το ΠΜΣ «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021.

 

Δικαιολογητικά:

  1. Απόδειξη καταβολής τελών φοίτησης Γ΄ εξαμήνου (300€)
  2. Αίτημα έκδοσης τιμολογίου (προαιρετικά)

 

Τα τέλη φοίτησης για το Γ΄ εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 είναι 300 ευρώ και καταβάλλονται στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:

IBAN: GR23 0172 2020 0052 0209 2824 977

Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΚΕ.Δ.Ε.Α.– 3ης Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη, 54636 Θεσσαλονίκη (Code Bic SWIFT address PIRBGRAA).

Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή στο ΠΜΣ καθώς και η ένδειξη Κ.Ε. 97277 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ ΑΠΘ).

Ο ΕΛΚΕ του ΑΠΘ θα εκδώσει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για την καταβολή των τελών εγγραφής. Όποιος φοιτητής επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να συμπληρώσει το συνημμένο σχετικό αίτημα (ΠΡΟΣΟΧΗ συμπληρώνετε μόνο τα στοιχεία χωρίς να υπογράψετε): Επωνυμία Φορέα, Διεύθυνση Φορέα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ποσό, υπόψη ποιου θα γίνει η αποστολή του τιμολογίου, τηλέφωνο, e-mail. Υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής στο e-mail που δηλώνετε στο αίτημα εφόσον το επιθυμείτε και το αναφέρετε στις παρατηρήσεις του αιτήματος.

 

Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών:

Με ηλεκτρονική υποβολή.

Οι φοιτητές που έχουν υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, θα πρέπει να υποβάλουν την απόδειξη καταβολής τελών φοίτησης Γ΄ εξαμήνου.

Όσοι επιθυμούν την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να υποβάλουν επιπρόσθετα το σχετικό αίτημα που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.dropbox.com/request/FMTLypcRTiqLBBUhbbCW

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf.

 

Αρχεία: