Ανακοίνωση για τις εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων Α' Εξαμήνου του ΠΜΣ «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» για το ακ. έτος 2020-2021

04/11/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΠΜΣ

«ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

Οι εγγραφές για τους εισακτέους του ΠΜΣ «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 ως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020.

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με οδηγίες για τη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού ΑΠΘ και απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής:

1.    Αίτηση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων Α΄ εξαμήνου

2.    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3.    Μία (1) φωτογραφία (επικολλείται στην αίτηση)

4.    Απόδειξη καταβολής τελών φοίτησης Α΄ εξαμήνου (300€)

5.    Αίτημα έκδοσης τιμολογίου (προαιρετικά)          

 

Τα τέλη φοίτησης για το Α΄ εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 είναι 300 ευρώ και καταβάλλονται στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:

IBAN: GR23 0172 2020 0052 0209 2824 977

Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΚΕ.Δ.Ε.Α.– 3ης Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη, 54636 Θεσσαλονίκη (Code Bic SWIFT address PIRBGRAA).

Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του φοιτητή στο ΠΜΣ καθώς και η ένδειξη Κ.Ε. 97277 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ ΑΠΘ).

Ο ΕΛΚΕ του ΑΠΘ θα εκδώσει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για την καταβολή των τελών εγγραφής. Όποιος φοιτητής επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να συμπληρώσει το συνημμένο σχετικό αίτημα (ΠΡΟΣΟΧΗ συμπληρώνετε μόνο τα στοιχεία χωρίς να υπογράψετε): Επωνυμία Φορέα, Διεύθυνση Φορέα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ποσό, υπόψη ποιου θα γίνει η αποστολή του τιμολογίου, τηλέφωνο, e-mail. Υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής στο e-mail που δηλώνετε στο αίτημα εφόσον το επιθυμείτε και το αναφέρετε στις παρατηρήσεις του αιτήματος.

 

Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών εγγραφής:

Με ηλεκτρονική υποβολή. Οι εισακτέοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στον παρακάτω σύνδεσμο dropbox:

https://www.dropbox.com/request/twB9zCyiZxkitwxTt8Bj

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να εμπεριέχονται σε ένα συμπιεσμένο αρχείο zip.

 

Μερική Φοίτηση:

Οι εισακτέοι που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού του ΠΜΣ, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να καταθέσουν αίτηση παρακολούθησης του ΠΜΣ με το καθεστώς της μερικής φοίτησης. Προς επίρρωση του αιτήματός τους μπορούν να επισυνάψουν σχετικά δικαιολογητικά. Για την έγκριση του αιτήματος απαιτείται θετική εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ καθώς και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η χρονική διάρκεια της μερικής φοίτησης είναι κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) εξάμηνα. Στα τέσσερα (4) πρώτα ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει την παρακολούθηση των μαθημάτων, και στα τελευταία δύο (2) τη διπλωματική του εργασία.

 

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

Όσοι εισακτέοι στο ΠΜΣ «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» για το ακ. έτος 2020-2021, πληρούν τα κριτήρια για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση το Ν. 4485/2017, την Υπουργική Απόφαση 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-08-2018) καθώς και την Υπουργική Απόφαση 83842/Ζ1/1-7-2020 (ΦΕΚ 2726/τ.Β΄/3-7-2020), εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να καταθέσουν αίτηση απαλλαγής με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αίτηση απαλλαγής με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά κατά την περίοδο των εγγραφών, δηλαδή από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 ως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική ανακοίνωση