Ανακοίνωση πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ "Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες" για το ακ. έτος 2019-2020

08/10/2019

 

Επισυνάπτεται πίνακας εισακτέων και επιλαχόντων καθώς και οι βαθμολογίες στα μαθήματα εξέτασης για όλους/ες τους/τις υποψήφιους/ες.

 

Για τη διαδικασία εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα δημοσιευτεί αναλυτική ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Η χρονική διάρκεια για των εγγραφών θα είναι δέκα (10) ημέρες.

 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (βλ. καρτέλα "ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ") και θα δημοσιευτεί ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων.

 

Αρχεία: