Αναλυτικό πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων

11/09/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 3561/12-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΤΟ46Ψ8ΧΒ-Α2Θ) προκήρυξης για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» ανακοινώνεται το αναλυτικό πρόγραμμα των εισαγωγικών εξετάσεων.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Ξένες Γλώσσες:

 

Γλώσσα

Ημερομηνία

Ώρα

Αίθουσες

Αγγλική

13-9-2019 (Παρασκευή)

20:00-22:00

Μικρό Αμφιθέατρο

Γαλλική

13-9-2019 (Παρασκευή)

20:00-22:00

Μικρό Αμφιθέατρο

Γερμανική

13-9-2019 (Παρασκευή)

20:00-22:00

Μικρό Αμφιθέατρο

 

Μαθήματα ΠΜΣ:

 

Μάθημα

Ημερομηνία

Ώρα

Αίθουσες

Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο

15-9-2019 (Κυριακή)

08:00-11:00

Μεγάλο Αμφιθέατρο

Ποινική Δικονομία

15-9-2019 (Κυριακή)

12:00-15:00

Μεγάλο Αμφιθέατρο

Εγκληματολογία-Σωφρονιστική

15-9-2019 (Κυριακή)

12:00-15:00

Μεγάλο Αμφιθέατρο

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

15-9-2019 (Κυριακή)

12:00-15:00

Μεγάλο Αμφιθέατρο