ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ Ι, Έναρξη μαθήματος

22/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα του Μεταπτυχιακού Τμήματος Σπουδών "Εγκληματολογία-Σωφρονιστική Ι"

θα διεξαχθεί από το πρώτο μάθημα διαδικτυακά από τον παρακάτω Σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/99458994932

Η διδάσκουσα,
Μαρία Αρχιμανδρίτου