ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ Ι, Προφορική Διαδικτυακή Εξέταση

16/02/2021

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η προφορική διαδικτυακή εξέταση για το μάθημα της Εγκληματολογίας-Σωφρονιστικής Ι, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18/2/2021
και ώρα 17.30 με την ακόλουθη σειρά:

1. 17.30-18.30
Α’ Ομάδα, ΑΜ: 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
1070, 1071, 1072.

2. 18.30-19.30
Β’ Ομάδα, ΑΜ: 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079,
1080, 1081, 1082.

3. 19.30-20.30
Γ’ Ομάδα, ΑΜ: 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089,
1062, 1091, 1034.

Καθηγήτρια Μαρία Αρχιμανδρίτου