ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΙ Εξέταση μεταπτυχιακού μαθήματος

02/09/2019

Ανακοίνωση

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΙ
Εξέταση μεταπτυχιακού μαθήματος

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι θα πραγματοποιηθεί εξέταση στο μεταπτυχιακό μάθημα «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι ΙΙ» την Τρίτη, 17-09-2019, στις 15.00 μ. μ.

Τομέας Ποινικών και
Εγκληματολογικών Επιστημών