ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Ι, Εξετάσεις

08/09/2021

Ανακοίνωση

Οι επαναληπτικές εξετάσεις στο μάθημα «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι – Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο Ι», που διδάχθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα γίνουν διαδικτυακά την Τρίτη, 14/9/2021, στις 17.30.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συνδεθούν στις 17.15 στον εξής σύνδεσμο:
https://authgr.zoom.us/j/92232873670

Οι διδάσκοντες