ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ, Εξέταση μεταπτυχιακού μαθήματος

23/09/2019

Ανακοίνωση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ
Εξέταση μεταπτυχιακού μαθήματος

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι οι εξετάσεις του μεταπτυχιακού μαθήματος «Ποινική Δικονομία ΙΙ» θα διεξαχθούν την Παρασκευή, 27/09/2019, ώρα 18.00 στο γραφείο 205, 2ος όρ. στο κτίριο της Νομικής Σχολής.

Τομέας Ποινικών και
Εγκληματολογικών Επιστημών