ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ I, Εξέταση μεταπτυχιακού μαθήματος

19/09/2019

Ανακοίνωση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εξέταση μεταπτυχιακού μαθήματος

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι οι εξετάσεις του μεταπτυχιακού μαθήματος «Ποινική Δικονομία I» θα διεξαχθούν την Τετάρτη, 25/09/2019, ώρα 17.00 στο γραφείο 210, 2ος όρ. στο κτίριο της Νομικής Σχολής.

Τομέας Ποινικών και
Εγκληματολογικών Επιστημών