Προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες" για το ακ. έτος 2019-2020

12/07/2019

 

Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής και η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες" για το ακ. έτος 2019-2020.

 

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ έχει οριστεί μεταξύ 20-30 Αυγούστου 2019.

 

Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών

α. Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου στη θυρίδα της Γραμματείας της Νομικής Σχολής κατά τις ώρες 09:00-11:00.

β. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: [Συμμετοχή στις εξετάσεις του ΠΜΣ «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες»]. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υποψήφιου από Δημόσια Αρχή. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@law.auth.gr ενημερώνοντας για την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών.

 

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 και την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Οι αίθουσες στις οποίες θα διεξαχθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ θα ανακοινωθούν στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2019.

 

Πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων

Ξένες Γλώσσες:

Γλώσσα

Ημερομηνία

Ώρα

Αγγλική

13-9-2019 (Παρασκευή)

20:00-22:00

Γαλλική

13-9-2019 (Παρασκευή)

20:00-22:00

Γερμανική

13-9-2019 (Παρασκευή)

20:00-22:00

 

Μαθήματα ΠΜΣ:

Μάθημα

Ημερομηνία

Ώρα

Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο

15-9-2019 (Κυριακή)

08:00-11:00

Ποινική Δικονομία

15-9-2019 (Κυριακή)

12:00-15:00

Εγκληματολογία-Σωφρονιστική

15-9-2019 (Κυριακή)

12:00-15:00

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

15-9-2019 (Κυριακή)

12:00-15:00