Νέα

Ημερομηνία δημοσίευσης Τίτλος
21/08/2019 Ελληνο-γερμανικό Συνέδριο: «Λόγοι και όρια των αναγκαίων περιορισµών του ποινικού δικαίου» (ΧΙ. Ελληνογερµανικό Συµπόσιο Ποινικού ∆ικαίου)
12/07/2019 Προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες" για το ακ. έτος 2019-2020
10/07/2019 Ανακοίνωση αναφορικά με το θέμα των νέων κωδίκων για τις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ
20/06/2019 Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του μαθήματος "Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι-Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο ΙΙ"
08/04/2019 Επιστημονική Εκδήλωση: "Η Ανώνυμη Εταιρεία στο Επίκεντρο της Μάχης Κατά της Διαφθοράς: Η Στρατηγική της FCPA στις ΗΠΑ"
12/03/2019 5ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων με θέμα "Κατάχρηση Δικαιώματος - Κατάχρηση Εξουσίας"
07/03/2019 Ανακοίνωση για τις εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων Β' Εξαμήνου του ΠΜΣ "Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες"
07/03/2019 Ανακοίνωση για τις εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων Α' Εξαμήνου του ΠΜΣ «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες»
08/03/2019 Ανακοίνωση πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ "Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες" για το ακ. έτος 2018-2019 και προγράμματος διδασκαλίας
08/03/2019 Προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες" για το ακ. έτος 2018-2019